TK Lokomotíva

Vstup pre člena

Ako vznikol a rástol Tenisový klub Lokomotíva

Tenisový klub bratislavskej “Lokomotívy” patrí medzi prvé slovenské tenisové oddiely založené v Bratislave. Hráči oddielu sa veľa rokov radili medzi špičku slovenského a československého tenisu.

1927

Oddiel vznikol v roku 1927 iniciatívou vysokopostavených železničných úradníkov pánov Dědka, Spiegla a Jelínka. V archíve mesta Bratislavy je pod heslom “Lawn-tennis club železničních úředníků” uložená aj zápisnica z ustanovujúceho zasadania klubu zo dňa 11. 2. 1927 za prítomnosti 36 účastníkov. V tom čase tu už boli tri dvorce, ktoré stáli v záhrade pána vrchného inšpektora Dědka. V roku 1930 mal oddiel už 119 členov, v roku 1931 až 153 členov.

40. - 60. roky

V prvých rokoch života oddielu dominovali v členstve príslušníci “vyšších” tried. Kvalitatívny rozvoj nastal až po príchode mládeže, ktorá bola najmä z okolia a ktorá už vyrastala na železničiarskych dvorcoch. Boli to odchovanci prvého plateného správcu klubu “uja” Meruňku, nestora bratislavského tenisu. Z tohto kolektívu vyrástli reprezentanti, ktorí o prvenstvo v tenise na Slovensku súperili s bývalou “eškou” – ŠK Bratislava, terajší Slovan. Klub postavil pri dvorcoch pánovi Meruňkovi správcovský byt, kde rodina dlhé roky bývala.

Docent Meruňka bol mimoriadne plodným autorom. Napísal vyhľadávané publikácie o tenise, učebné texty pre trénerov, odborné knihy, encyklopédiu. Z jeho publikačnej činnosti sú známe tituly Útočný tenis, Ako hrajú majstri, Slovenský tenis doma a vo svete:od Hechta po Mečířa, Tenis pre každého a ďalšie. Absolvoval FTVŠ, trénersky pôsobil v Lokomotíve a Interi Bratislava. Celý život sa venoval pedagogickej činnosti na Univerzite Komenského. Zakladal Sláviu Medik a bol spoluzakladateľ Slávie Právnik. Venoval sa výchove trénerov, vysokoškolskému tenisu i funkcionárskej práci.

Bol členom výkonného výboru Československého tenisového zväzu a dlhé roky predsedom metodickej komisie STZ. Autorsky sa podieľal na metodických listoch a bol autorom prvej učebnice pre vzdelávanie tenisových trénerov na Slovensku.

Tenisový klub fungoval i v medzivojnovom období až do leta 1944, kedy ustupujúce nemecké vojská využili tenisové kurty ako odstavné plochy pre nemecké transporty.

Železniční úradníci, členovia oddielu, využili svoje skúsenosti a vplyv, čo viedlo k porozumeniu riaditeľstva štátnych železníc a tak boli dvorce obnovené a tenisová sezóna 1946 mohla začať ako obvykle. Stredobodom sezóny bolo exhibičné stretnutie so zahraničnými hráčmi, na ktorom sa zhromaždilo niekoľko tisíc nadšených divákov. Štartovali tu Austrálčania, Američania a kvalitní európski hráči.

V roku 1948 sa oddiel transformoval na tenisový oddiel Š. K. Železničiari, ktorý po roku 1951 v rámci novej organizácie telovýchovy, založenej na podpore veľkých závodov, podnikov a škôl, prešiel pod TJ Lokomotíva. Odchod špičkových hráčov do Slovanu a generačná výmena hráčov znamenala po roku 1951 útlm v aktivitách oddielu. V roku 1958 sa na jednom z piatich tenisových dvorcov po uložení asfaltovej vrchnej vrstvy začal hrať basketbal.

70. roky

V sedemdesiatych sa svojpomocne vybudovalo nové oplotenie, umelé osvetlenie na všetkých štyroch dvorcoch, nová cvičná stena, veľká krytá tribúna a prestaval sa objekt šatní.

80. roky

V 80. rokoch minulého storočia mal tenisový oddiel Lokomotíva Bratislava vyše 100 členov a jeho činnosť sa sústreďovala na výkonnostný i rekreačný tenis. Boli sezóny vydarenejšie i menej úspešnejšie, organizoval sa aj celoštátny turnaj ku Dňu železničiarov, ktorého sa zúčastnili aj budúci reprezentanti Československa, napr. Ivan Lendl a Miloslav Mečíř.

Svoje tenisové začiatky tu absolvoval aj veľmi úspešný reprezentant Karol Kučera. Na čele výboru tenisového oddielu sa vymenilo viac predsedov, ktorí so striedavými úspechmi zabezpečovali jeho činnosť.

08_TKL_web_scan@2x(2)

1991

K významnej zmene prišlo v roku 1991, kedy sa od bývalej Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Bratislava oddelili všetky športové oddiely a tie si museli zabezpečovať financovanie z vlastných zdrojov. V týchto rokoch klub prihlasoval do súťaží pravidelne všetky kategórie: mladší žiaci, starší žiaci, dorast, dospelí i veteráni a to až do sezóny 2004. Po tomto roku pracoval výbor pod vedením predsedu pána Kezmana v zložení: M. Ružek, L. Gregor, R. Kusý, P. Šarkan, M. Mudroch a P. Štibraný, ktorí sa význame zaslúžili o rozvoj a pokračovanie v klubovej činnosti.

2018 - súčasnosť

V roku 2018 pod taktovkou nového výboru, TK Lokomotíva začala rozsiahlu rekonštrukciu areálu a budov, v rámci ktorej zmodernizovala svoje šatne, klubovňu, bolo vykonané množstvo zemných a záhradných prác.

V prácach sa bude pokračovať aj naďalej, postupne dôjde k výmene ikonického osvetlenia, oplotenia, spevnených plôch a historický asfaltový kurt sa premení na nový hard kurt s povrchom DecoTurf.

TK Lokomotíva rozšírila svoje pôsobisko aj o susedný pozemok. Kde sa zaviazala vybudovať multifunkčné športovisko a parkovisko, revitalizovať detské ihrisko, ktoré bude slúžiť verejnosti.

TENISOVÝ KLUB LOKOMOTÍVA
Žabotova 5
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Email: