Slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska do bezodplatnej prevádzky Základným školám

Občianske združenie TK Lokomotíva ku príležitosti Dňa železničiarov slávnostne odovzdalo multifunkčné ihrisko do bezodplatnej prevádzky Základným školám Bratislava – Staré Mesto, a to Jelenia a Hlboká. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme vďační za početnú účasť mnohých vzácnych hostí. Menovite by sme radi poďakovali za účasť na sprievodnom programe ďetom a riaditeľom uvedených škôl, zástupcom mestskej časti Staré Mesto, Karolovi Kučerovi, splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport, Jurajovi Drobovi, predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja, tenisovej reprezentantke Slovenskej republiky Janette Husárovej. Pričom nemôžeme opomenúť hudobníkov Jana Baláža, Henryho Tótha a mladých nádejných spevákov, ktorí nám pre túto slávnostnú príležitosť naštudovali a odprezentovali novú hymnu TK Lokomotíva.

TENISOVÝ KLUB LOKOMOTÍVA
Žabotova 5
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Email:
Tel: 0917 538 855